Menu

News

ZASTOSOWANIE KOENZYMU Q10

ZASTOSOWANIE KOENZYMU Q10

16-08-2013

 

Biorąc pod uwagę rolę jaką koenzym Q10 odgrywa w ustroju wykonano wiele badań doświadczalnych i klinicznych nad możliwością  wykorzystania go w różnych stanach chorobowych w których wykazano obniżenie jego zawartości w organizmie lub zmniejszenia jego stężenia w określonym narządzie.

Na pierwszym miejscu we wskazaniach do zastosowania leczniczego koenzymu Q10 są schorzenia:

  • Układu krążenia – kardiomiopatie, niewydolność krążenia,choroba niedokrwienna serca, nadciśnienie tętnicze, niemiarowość akcji serca
  • Paradontopatie
  • Choroby przemiany materii – cukrzyca, otyłość
  • W geriatri –wyrównianie niedoborów koenzymu Q10 u ludzi starszych

Koenzym Q10 stosuje się również w celu zwiększenia wydolności fizycznej.

 

KARDIOMIOPATIE I NIEWYDOLNOŚĆ SERCA

Wykonano wiele badan nad wpływem Koenzymu Q10 na różne postacie zwyrodnienia mięśnia sercowego oraz na niewydolność wieńcową.

Wieloośrodkowe badania ( w 73 ośrodkach kardiologicznych) na 2664 chorych z zastoinową niewydolnością serca wykonał Buggio i jego współpracownicy. Badania trwały 3 miesiące, w czasie których podawano pacjentom codziennie standardowe leki plus Q10 w dawce 100mg . Po tym czasie u 50-78 % pacjentów stwierdzono zmniejszenie nasilenia lub ustępowanie większości objawów niewydolności krążenia np.: sinicy, obrzęków, duszności, zaburzeń czynności serca (częstoskurczu, niemiarowości). Podobne wyniki osiągnęli Langsjoen i jego współpracownicy. Wyciągnięto  wtedy wniosek, że Koenzym Q10 jest bezpiecznym i skutecznym lekiem, który może i powinien być stosowany w wielu chorobach układu krążenia.

Na 8 Międzynarodowym Sympozjum na temat Biomedycznych i Klinicznych Aspektów Koenzymu Q10 ( Sztokholm 1993) dokonano analizy dotychczasowych wyników zastosowania klinicznego koenzymu Q10 w przewlekłej niewydolności serca i chorobie wieńcowej, które były badane w 6 międzynarodowych badaniach klinicznych . Wszystkie badania potwierdziły bezpieczeństwo i skuteczność koenzymu. Oraz stwierdzono, że kliniczna skuteczność koenzymu Q10 nie ulega wątpliwości

 

NADCIŚNIENIE TĘTNICZE

Już w 1977 r wykazano wyraźnie niższy średnio o 22% poziom Koenzymu Q10 we krwi ludzi z nadciśnieniem tętniczym. Podawanie pacjentom koenzymu Q10 powoduje pozytywny wynik leczenia. Stwierdzono, że jest on bezpiecznym i skutecznym lekiem w nadciśnieniu samoistnym i nadciśnieniu pochodzenia naczyniowego.

NIEWYDOLNOŚĆ WIEŃCOWA

Koenzym Q10 wywiera wyraźnie działanie przeciwdusznicowe. W badaniach klinicznych stwierdzono, że podanie chorym z dusznicą koenzymu Q10 może zmniejszyć o 50% częstość napadów dusznicy bolesnej 

OTYŁOŚĆ

Okazało się, że u większości ludzi otyłych  stwierdza się niedobór Koenzymu Q10. Stwierdzono, że podawanie ludziom otyłym tego koenzymu( przy zachowaniu odpowiedniej diety) powodowało już po kilku tygodniach spadek ich masy ciała.

 

PARADONTOPATIA

Niedobory koenzymu Q10 stwierdza się u 60-90% ludzi z chorobami przyzębia. Prace nad wpływem Koenzymu Q10 na choroby przyzębia prowadzone były już ponad. 40 lat temu w licznych ośrodkach Stanów Zjednoczonych, W Japonii, w krajach skandynawskich. Wyniki tych prac wykazują, że koenzym Q10 podawany ogólnie jak i miejscowo ( do kieszonek około zębowych) wywiera korzystny wpływ na niektóre objawy przyzębicy.

 

KOENZYM Q10 W GERIATRII

W miarę starzenia się zmniejsza się zawartość koenzymu Q10. Proces rozpoczyna się już ok. 25 r życia. Koenzym Q10 należy do  jednego z najsilniejszych i bardziej skutecznych wymiataczy wolnych rodników. Istnieje teoria, że starzenie się związane jest w pewnym stopniu z gromadzeniem się w ustroju wolnych rodników i dlatego stało się to podstawą do stosowania Q10 w próbach zahamowania  procesu starzenia się i przedłużania życia.

 

KOENZYM Q10 A WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA

Wiadomo jest, że koenzym Q10 bierze udział w procesie tworzenia energii  i dlatego zrozumiałe jest, że musi on mieć istotny wpływ na wydolność fizyczną organizmu. W badaniach stwierdzono, że podawanie koenzymu w dawce 60mg dziennie przez okres 4-8 tygodni zwiększa wydolność fizyczną organizmu, co zostało potwierdzone przy pomocy różnych testów wysiłkowych.

 

KOENZYM Q10 A UKŁAD ODPORNOŚCIOWY.

Pierwsze doniesienia wskazujące na udział koenzymu Q 10 w procesach odpornościowych ukazały się już w 1970r. Wówczas już Bliźniakow wykazał, że podawanie koenzymu Q10 zwiększa ilość komórek NK, limfocytów T i wzmaga również produkcję przeciwciał typu IgG. Prowadzono też badania na temat wpływu koenzymu Q10 na przebieg niektórych nowotworów. W licznych badaniach klinicznych stwierdzono, że u chorych z nowotworami dochodzi do znacznego zmniejszenia się stężenia Koenzymu Q10 nawet do wartośći 40% normy. Stwierdzono także ,że podawanie koenzymu tym chorym otrzymującym właściwy zestaw leków przeciwnowotworowych wyraźnie poprawiło stan kliniczny pacjentów.

 PODSUMOWANIE

Jak wynika z tych badań Koenzym Q10 jest lekiem, który spełnia swoje zasadnicze funkcje na poziomie komórki, co pozwala mu wpływać na czynność układu immunologicznego organizmu. Dlatego też możliwe jest wielostronne i skuteczne działanie koenzymu Q10 na wiele ważnych narządów i w leczeniu różnych chorób. Im intensywniej pracuje  jakiś organ, jak np.: serce czy wątroba, tym więcej koenzymu potrzebuje. Dlatego też osiąga się tak dobre wyniki w leczeniu chorób układu krążenia.

Opracował

Mgr Zenon Idzikowski

Specjalista edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia

Dietetyki i planowania żywienia

 

Literatura:

1 -prof. dr hab. Józef Drzewoski -Farmakologia kliniczna koenzymu Q10

2 -prof. dr med. Andrzej Danysz – Koenzym Q10 – nowa witamina o niewykorzystanych  

     możliwościach leczniczych.