Menu

News

Koenzym Q10 - kuracja przyszłości

Koenzym Q10 - kuracja przyszłości

15-08-2013
Koenzym Q10 - składnik Omega Regen jako doskonały suplement wspomagający nasz organizm

KOENZYM Q 10 KURACJA PRZYSZŁOŚCI

Koenzym Q 10 jest naturalną substancją wytwarzaną przez organizm, należącą do rodziny związków zwanych chinonami. W roku 1940 Morre i Rajagopal  stwierdzili, że we frakcji lipidowej uzyskanej z mitochondriów wątroby szczura występuje wrażliwa na zasady nieznana dotąd substancja. W 10 lat później Morton odkrył w śluzówce jelita cienkiego związek o podobnych właściwościach, a wkrótce potwierdzono jego obecność w wielu narządach różnych gatunków zwierząt. Związek ten nazwano Koenzymem. Powszechność jego występowania sprawiła, że określono go także mianem ubichinonu ( wszechobecny !). Obecność CoQ10 stwierdzono początkowo w mitochondriach, a następnie we frakcji mikrosomalnej oraz w jądrach komórkowych. Koenzym Q jest syntetyzowany we wszystkich tkankach i komórkach w ilości wystarczającej do wypełniania swojej roli w warunkach prawidłowej homeostazy organizmu. W ciągu ostatnich 10  lat, wiedza o roli koenzymu Q10 w stanach fizjologicznych i patologicznych znacznie się poszerzyła. Dostarczono bowiem dalszych, obiektywnych dowodów eksperymentalnych na to, że niedobór koenzymu Q10 w organizmie człowieka zaburza czynności wielu tkanek i narządów. Stworzyło to zatem solidniejsze podstawy dla racjonalniejszego wykorzystania tego związku w terapii różnych chorób.

Wyniki badań klinicznych przeprowadzonych w drugiej połowie lat 90-tych wspierają dotychczasowe obserwacje sugerujące pozytywne skutki terapeutyczne tego leku w różnych stanach patologicznych, zwłaszcza w chorobach układu krążenia.

Przykładem są liczne obserwacje poczynione u osób z chorobą niedokrwienną serca, niewydolnością krążenia i nadciśnieniem tętniczym. Wskazują one na istotną poprawę stanu klinicznego i parametrów hemodynamicznych w tej grupie pacjentów. Zanotowano korzystne działanie koenzymu Q10 również w niektórych chorobach mięśni, układu nerwowego, skóry, przyzębia, cukrzycy typu 2 i w zespołach niedoborów immunologicznych. Zebrano dane wskazujące na możliwość szerszego wykorzystywania antyoksydacyjnych właściwości tego związku w terapii chorób, w których patogenezie podejrzewa się udział wolnych rodników. (1)

Jak już wspomniano Koenzym Q10 jest czynnikiem niezbędnym do życia każdej komórki. Ma właściwości oksydoredukcyjne i jest niezbędnym elementem łańcucha oddechowego. Działa jak katalizator przemiany materii, czyli łańcucha złożonych reakcji chemicznych, w wyniku których pożywienie jest przetwarzane na energię wykorzystywana przez organizm. Współdziałając z enzymami przyspiesza procesy metaboliczne i bierze udział w produkcji energii komórkowej. Każda komórka potrzebuje energii do życia: do zachowania wszystkich swoich funkcji. Głównym źródłem energii są składniki pożywienia, a wśród nich węglowodany dostarczające glukozę – podstawowe paliwo do komórki. Aby jednak mogła zostać wytworzona niezbędna energia, musi nastąpić skomplikowany proces – produkcja ATP(kwasu adenozynotrójfosforowego), który jest rodzajem wewnątrzkomórkowego „magazynowanego paliwa”. Niestety nasz organizm potrafi zmagazynować tylko niewielkie ilości ATP, musimy ten zapas ciągle odbudowywać. Do tego niezbędny jest nam Koenzym Q10. Koenzym ten mają wszystkie komórki żywych organizmów od roślin, przez świat zwierzęcy. Różnią się one między sobą ilością cząsteczek. Bez Koenzymu Q komórka po prostu ginie. Niedobór Koenzymu Q10 może spowodować liczne stany chorobowe, zaburzenia odporności, osłabienie czynności serca, szybsze starzenie się, niedobór bioenergetyczny, zaburzenia przemiany materii, zaburzenia procesów reperacji i regeneracji. Najskuteczniejszą i najlepiej przyswajalna formą farmaceutyczną jest mieszanina koenzymu Q10 z kwasami tłuszczowymi, gdyż jest substancją, która nie rozpuszcza się w wodzie natomiast doskonale rozpuszcza się w tłuszczach.